Samverkanskurser

Vi erbjuder anpassade kortare utbildningar i samverkan med organisationer,
till exempel:

  • Fryshuset
  • Klassmorfar för Barnen
  • KRIS
  • IOGT-NTO
  • UNF
  • NSF
  • Junis
  • NBV

Vi arbetar även med ledarutveckling och handledning i arbetsgrupper.

 

2506_samverkan_411