Tollare kursprogram

För dig som redan klarat av den obligatoriska skolan eller som söker en mer yrkesinriktning finns särskilda kurser. Tollares kursprogram - inom sektorerna media, socialt arbete och ledarskap - ger dig en bra kombination av teori och praktik.

Studier på folkhögskola ger dig chansen att utforska dina starka sidor, din vilja och din lust. Här blandas skratt och allvar, kunskap och engagemang, kreativitet och analys. Här är alla aktörer och huvudpersoner. Personalen har hela tiden deltagarnas bästa för ögonen. De lär dig sortera i den intensiva informationsfloden. Här får du tid för reflektion, insikt och personlig utveckling. Om du vill satsa lovar vi att göra vårt yttersta för att du ska kunna möta framtiden bättre rustad.

Tollare folkhögskola erbjuder dig en drogfri miljö. Det innebär att alkohol inte får förekomma inom skolans område eller när skolans verksamhet är förlagd till annan ort. Om en studerande misstänks ta narkotika använder Tollare folkhögskola sig av drogtest. Visar det sig att den studerande tagit narkotika avslutas studierna. Detsamma gäller om den studerande vägrar drogtest. Den som får avbryta studierna på grund av användning av droger är dock alltid välkommen tillbaka efter en längre periods dokumenterad drogfrihet.

5737kursprogram_197