Att studera på distans

Distansutbildning är flexibel i tid och rum och ger dig som deltagare större frihet. Du kan kombinera studier och arbete och bo hemma. Ditt "klassrum" där du möter lärare/ handledare och andra kursdeltagare finns i din dator och på nätet. Förutom gemensamma samlingar väljer du själv tiden för dina studier.

Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet First Class. Programmet är mycket enkelt och kräver inga förkunskaper. Studierna förutsätter att du är aktiv och har regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

Kurserna innehåller ett antal samlingar där vi arbetar med de moment som är svåra eller omöjliga att genomföra via nätet.

 

G1E2587_distans_411