Cannabis - drogen, debatten, metoderna - Våren 2018(distans på halvfart med tre träffar)

Intresset för cannabis ökar och diskuteras i media och bland ungdomar. Utvecklingen i USA där medicinsk marijuana och legalisering införts i flera delstater påverkar även Sverige. Samhällets inställning till cannabis utmanas och ifrågasätts. Samtidigt presenteras fortlöpande ny forskning. Kursen vill ge dig som arbetar inom skola, fritid, socialt arbete eller behandling en grund att stå på för för att bättre kunna möta och samtala med ungdomar och föräldrar om cannabis. Den ger också kunskap och verktyg för arbetet med förebyggande och tidiga insatser.

Kursinnehåll

  • Effekter, risker och skadeverkningar av cannabis - vad säger forskningen
  • Legalisering, avkriminalisering och medicinsk marijuana eller förbud - argument och debatt
  • Prevention och tidiga insatser
  • Skolans policy och handlingsplan
  • HAP-programmet - insatser och behandling
  • Att samtala med ungdomar och föräldrar om cannabis


Arbetsformer
Föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal i samband med träffarna.

Litteraturstudier och uppgifter kopplade till deltagarnas praktik.


Kurstid
8 januari - 1 juni 2018.

Kursen omfattar 21 veckor på halvfart och distans med tre träffar om två dagar.


Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller tre träffar om två dagar under vårterminen 2018.

Datum för träffar:
30-31 januari, 20-21 mars, 8-9 maj

 

Vem kan söka?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar inom fritid, skola, socialtjänst, behandling och ideella organisationer.


ANSÖKAN

Sista ansökningsdag
5 december 2017

 

Vilka kostnader får du?

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 3 870 kr för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du för material och mat 2 340 kr. Eventuella anslutningsresor och kurslitteratur tillkommer.

Kursledare
Staffan Hübinette som under många år arbetat som lärare i socialpedagogik och drogprevention och som rådgivare i drogpolicyfrågor för gymnasieskolan inom ramen för projektet Narkotikafri skola.

Pia Bodén som under 15 år arbetat inom Maria Ungdom med bl a HAP-programmet.

 

ANSÖK HÄR