Cannabis - drogen, debatten, metoderna - distans, Våren 2018 - halvfart

Kursen om cannabis vänder sig till dig som arbetar med ungdomar inom ideella organisationer, fritid, skola, socialt arbete och behandling. I en tid där cannabis är föremål för stort intresse och mycket diskussion vill den här kursen ge en grund att stå på för ungdomsarbetare. Kursen vill ge verktyg för att bättre kunna möta och samtala med ungdomar och föräldrar och att arbeta med förebyggande insatser i skolan och lokalsamhället. Den ger också grundläggande kunskaper om HAP, haschavvänjningsprogrammet.

Läs mer om kursinnehållet här