Kursinnehåll

Kursinnehåll

  • Effekter, risker och skadeverkningar av cannabis och spice - vad säger forskningen
  • Legalisering och medicinsk marijuana eller förbud - argument och debatt
  • Prevention och tidiga insatser - skolans policy, handlingsplaner, rutiner och drogtestning - lokal samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid
  • HAP-programmet - insatser och behandling för cannabisanvändare
  • Att samtala med ungdomar och föräldrar om cannabis


Arbetsformer

Föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal i samband med träffarna.

Litteraturstudier och uppgifter kopplade till deltagarnas praktik.


Kurstid

8 januari - 1 juni 2018.

Kursen omfattar 21 veckor på halvfart och distans med tre träffar om två dagar.


Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller tre träffar om två dagar under vårterminen 2018.

Datum för träffar:
30-31 januari, 20-21 mars, 8-9 maj

 

Vem kan söka?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar inom fritid, skola, socialtjänst, behandling och ideella organisationer.


ANSÖKAN

 

Sista ansökningsdag

15 november 2017

 

Vilka kostnader får du?

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 3 870 kr för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du för material och mat 2 340 kr. Eventuella anslutningsresor och kurslitteratur tillkommer.

Kursledare

Staffan Hübinette som under många år arbetat som lärare i socialpedagogik och drogprevention och som rådgivare i drogpolicyfrågor för gymnasieskolan inom ramen för projektet Narkotikafri skola.

Pia Bodén som under 15 år arbetat inom Maria Ungdom med bl a HAP-programmet.