Informatör/journalist på distans - 50%

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som skribent och bli bättre på att sprida information. På distansutbildningen Informatör/journalist, får du lära dig skrivhantverket från grunden och förstå hur en Informatör/journalist arbetar.

Kursen löper över två terminer. Under termin ett arbetar du med journalistiskt skrivande, journalistisk metod och grundläggande skriftlig kommunikation. Under andra terminen går vi gradvis över till texter som kräver ett större researcharbete.

Under utbildningen ligger mycket fokus på det praktiska arbetet kring deltagarnas egna texter. Vi arbetar med de grepp som har betydelse för om, och hur, din text blir läst och  når fram.

Att studera på distans innebär att du kan sköta den största delen av kursen hemifrån. Kursens upplägg bygger på att du via nätet kontinuerligt arbetar med läs- och skrivuppgifter. En stor del av detta arbete sker i grupper tillsammans med andra kursdeltagare. Där får och ger du feedback på olika typer av uppgifter.

Vid sex tillfällen under kursens gång kommer vi att träffas på Tollare under två dagar. Då möter vi föreläsare, följer upp pågående arbeten och går igenom de uppgifter vi har framför oss. Träffarna är obligatoriska.

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga.

Kursinnehåll