Kursinnehåll i rubrikform:

 • Effektiv text
 • Hur når du din läsare?
 • journalistik -Information - reklam
 • Rubriker
 • Textredigering
 • Journalistisk metod
 • Journalistikens ABC
 • Skriva för webben
 • Ingress, rubrik, bildtext
 • Bildens betydelse
 • Språkriktighet/Grammatik
 • Research och källkritik
 • Lagar och etik

 

Krav för deltagande:

Intresse för skrivande och journalistik. Tillgång till dator och Internet.

 

Terminstider

Kursen omfattar 36 veckor.
Vårterminen 9 januari - 19 maj 2017.
Höstterminen 14 augusti - 8 december 2017.


Samlingar på Tollare

VT: 28-29 januari, 9-10 mars, 27- 28 april

HT: 17-18 augusti, 28-29 september, 9-10 november

 

Vilka kostnader får du?

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 6960 kr för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån av plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du för material och mat 4110 kr. Eventuella anslutningsresor och kurslitteratur tillkommer.

 

Vem blir antagen?

Våra distanskurser är populära, och vi kan inte erbjuda alla som söker plats. Vid urvalet av sökande försöker vi skapa en grupp som kommer att jobba bra tillsammans. Vår erfarenhet är att en grupp med blandade erfarenheter blir dynamisk. Därför tittar vi inte bara på betyg och formella meriter. Ideellt engagemang, bakgrund, intressen, ålder och kön är också viktiga urvalskriterier.

 

Ansökan

Ansökan är stängd