Medborgarjournalistik på distans, Husby (Halvfart)

Mediebilden av förorten handlar om brott, våld och utsatthet, samtidigt pågår ett vardagsliv för de människor som bor och arbetar där. Kursen vänder sig till människor som vill nå ut med fler perspektiv och ge röst åt andra. Finns det en annan bild av förorten? En motbild av och för de som bor i de områden som av medier och polis kallas för socialt utsatta områden. Det vill kursen Medborgarjournalistik förmedla.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som skribent och bli bättre på att sprida information. På distansutbildningen får du lära dig skrivhantverket från grunden och förstå hur en journalist arbetar.

Kursen löper över två terminer på halvfart. Under termin ett arbetar du med journalistiskt skrivande, journalistisk metod och grundläggande skriftlig kommunikation. Under andra terminen går vi gradvis över till texter som kräver ett större researcharbete.

Under utbildningen ligger mycket fokus på det praktiska arbetet kring deltagarnas egna texter. Vi arbetar med de grepp som har betydelse för om, och hur, din text blir läst och  når fram.

Att studera på distans innebär att du kan sköta den största delen av kursen hemifrån. Kursens upplägg bygger på att du via nätet kontinuerligt arbetar med läs- och skrivuppgifter. En stor del av detta arbete sker i grupper tillsammans med andra kursdeltagare. Där får och ger du feedback på olika typer av uppgifter.

Vid sex tillfällen under kursens gång kommer vi att träffas under två dagar. Då möter vi föreläsare, följer upp pågående arbeten och går igenom de uppgifter vi har framför oss. Träffarna är obligatoriska.

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga.

Kursinnehåll i rubrikform:

 • Effektiv text
 • Hur når du din läsare?
 • journalistik -Information - reklam
 • Rubriker
 • Textredigering
 • Journalistisk metod
 • Journalistikens ABC
 • Skriva för webben
 • Ingress, rubrik, bildtext
 • Texttyper: nyhetsartiklar, krönikor och debattartiklar
 • Språkriktighet/Grammatik
 • Research och källkritik
 • Lagar och etik

Krav för deltagande:
Intresse för skrivande och intresse för att nå ut med fler perspektiv på förorten. Tillgång till dator och Internet.

Terminstider
Kursen omfattar 37 veckor.
Höstterminen: 28 augusti - 15 december 2017
Vårterminen: 8 januari - 1 juni 2018

Samlingar på Folkets Husby
Kursens träffar kommer att ske i Husby, på Folkets Husby.
Kursstart 28 augusti, första träffen sker i mitten av september, datum kommer.
Vårterminens träffar är ännu ej fastställda, datum kommer.

Vilka kostnader får du?
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 1000 kronor för material. Kostnader för resor och kurslitteratur tillkommer.

Vem blir antagen?
Vid urvalet av sökande försöker vi skapa en grupp som kommer att jobba bra tillsammans. Vår erfarenhet är att en grupp med blandade erfarenheter blir dynamisk. Därför tittar vi inte bara på betyg och formella meriter. Ideellt engagemang, bakgrund, intressen, ålder och kön är också viktiga urvalskriterier.

Löpande antagning.

Ansök till Medborgarjournalistik HÄR.

För mer information:
Kontakta Liza Bard på liza.bard@tollare.org