Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma – halvfart under 2 år

Kursen i socialt ungdomsarbete på distans vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, resursskola, öppenvård och institutionsvård. Den utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Utifrån en förståelse för varför barn kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problem och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil är kursen inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Kursinnehåll

 

5547_socialped_411

 

OBS! Ansökning för höstterminen 2018 öppnar i slutet av januari/ibörjan i februari 2018.

"Utbildningen i Socialt ungdomsarbete innebär ett större urval av framtida arbetsmöjligheter och dessutom en ärlig chans att verkligen göra skillnad"