Kursinnehåll

 • Forskningsläge
 • Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
 • Familjens roll - dysfunktionella familjer
 • Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
 • Lagstiftning
 • Diagnoser (ADHD, Asperger med flera)
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Droger och beroende
 • Kriminalitet som livsstil
 • Nätverksarbete
 • Utredningsmetodik och dokumentation
 • Grunder i kognitiv beteendeterapi
 • Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
 • Pedagogik, arbetsgrupp och ledarskap
 • Individuellt fördjupningsarbe

 

Terminstider

Kursen omfattar 76 veckor (fyra terminer).

Höstterminen 2017: 24 augusti - 20 december
Vårterminen 2018:  8 januari - 1 juni
Höstterminen 2018: 23 augusti - 19 december (preiminärt)
Vårtterminen 2019: 7 januari - 31 maj (preliminärt)


Vem kan söka?
Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. Du har ett arbete med utsatta barn/ungdomar inom fritid, skola, resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård.

ANSÖKAN

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Sista ansökningsdag
1 maj 2017

Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller träffar vid sju tillfällen, sammanlagt 16 dagar, per år

Datum för träffar:
HT-17: 4-6 september, 19-20 oktober, 29 november-1 december
VT-18: 25-26 januari, 15-16 mars, 19-20 april, 24-25 maj

Datum för träffar läsåret 18/19 ej fastställda

Vilka kostnader får du?

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 9 990 kr per läsår, för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 5 400 kr för material och mat, per läsår. Eventuella anslutningsresor och kurslitteratur tillkommer.

 

För mer info:

Kontakta kursföreståndare My Wåhlander

5816_specialpedinnehall_197