Tolvstegsterapeut med KBT-inriktning - distansutbildning på halvfart

Tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning är för dig som saknar grundutbildning men ändå arbetar med behandling av unga eller vuxna missbrukare på institution eller HVB hem, i öppenvård eller familjehem. Du kan också tillhöra självhjälps- grupper och vara intresserad av att lära mer för att börja arbeta med behandling.

Kursen ger kunskap om ungdomars och vuxnas destruktiva beteende med tyngdpunkt på missbruk och kriminalitet utifrån aktuell forskning. Du får fördjupning och fortbildning i Tolvstegsmetoden och kognitivt synsätt och arbetssätt. Utbildningens fokus ligger på praktiska metoder och utveckling av behandlarrollen med inriktning på förhållningssätt och den egna personlighetsutvecklingen.

Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet. Studierna på distans kombineras med samlingar på Tollare vid sju tillfällen om sammanlagt 16 dagar.

Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

 

Kursinnehåll

 

OBS! Ansökning för höstterminen 2018 öppnar i slutet av januari/ibörjan i februari 2018.

2508_tolvsteg_197