Kursinnehåll


•    Alkoholens och narkotikans historia
•    AA och NA filosofi, historia, stegen och traditionerna
•    Beroende
•    Farmakologi
•    Kriminalitet som livsstil
•    Samsjuklighet
•    Familj och anhörigarbete
•    Grupp och ledarskap
•    Samtal med MI
•    Kognitiv terapi
•    Yrkesområdet med behandling - teknik och metoder
•    Offentlig förvaltning
•    Etik
•    Återfallets problematik
•    Sorg
•    Kommunikation och presentationsteknik
•    Individuellt fördjupningsarbete

 

Terminstider

Kursen omfattar 38 veckor.
Höstterminen 24 augusti - 20 december 2017.
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 25 år, ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande och du bör ha varit ute i arbetslivet några år. Om du har tidigare eget beroende bakom dig krävs minst tre års drogfrihet. Tillgång till dator och Internet.


ANSÖKAN

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Sista ansökningsdag

15 april 2017


Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller sex träffar om sammanlagt 18 dagar.

Datum för träffar:
HT-17: 6-8 september, 10-13 oktober, 22-24 november
VT-18: 14-16 februari, 20-23 mars, 16-18 maj

Vilka kostnader får du?

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för material och mat 7 040 kr. Det finns möjlighet att bo på skolan i samband med träffarna. Pris för logi i dubbelrum inklusive frukost är 475 kr/natt.

 

För mer info:

Kontakta kursföreståndare Margith Hanslin