Kursinnehåll i rubrikform

  • Effektiv text
  • Hur når du din läsare?
  • Journalistik -information - reklam
  • Rubriker, titlar
  • Skriva för webben
  • Språkriktighet/Grammatik
  • Research och källkritik
  • Lagar och etik
  • Skriva för målgrupp
  • Mediekommunikation

 

Krav för deltagande:
Intresse för skrivande. Tillgång till dator och Internet.

Terminstider
Kursen omfattar 16 veckor.
Höstterminen 21 augusti - 15 december 2017

Samlingar på Tollare
HT: 31 augusti - 1 september, 12 - 13 oktober och  16 - 17 november.

Vilka kostnader får du?
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 1875 kronor för material samt lunch och fika för alla tre träffar. Om du vill bo på skolan kostar det 510 kronor per natt i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån av plats och betalar då 300 kr extra per natt. Observera att priset gäller en natt för en träff. Kostnader för resor och kurslitteratur tillkommer.

Vem blir antagen?
Våra distanskurser är populära, och vi kan inte erbjuda alla som söker plats. Vid urvalet av sökande försöker vi skapa en grupp som kommer att jobba bra tillsammans. Vår erfarenhet är att en grupp med blandade erfarenheter blir dynamisk. Därför tittar vi inte bara på betyg och formella meriter. Ideellt engagemang, bakgrund, intressen, ålder och kön är också viktiga urvalskriterier.

Löpande antagning.

Ansök till Skriv för att nå ut - textkommunikation HÄR

För mer information:
Kontakta Liza Bard på liza.bard@tollare.org