Ung och aktiv

Vad är Ung och aktiv?

Ung och aktiv är en aktivitet för att stödja ungdomar mellan 19-29 år som länge varit borta från arbetslivet eller aldrig varit inne på en arbetsmarknad. För att så småningom komma in i arbetslivet behöver många en startsträcka. Aktiviteten Ung och aktiv utgår från det friska hos deltagarna och formas efter individuella förutsättningar, erfarenheter och önskemål som finns i gruppen.

I Ung och aktiv kommer du att möta ungdomar som befinner sig i samma eller liknande situation som du själv. Vi diskuterar och ventilerar hur vi kan göra för att gå vidare. Du kommer att vara med om nya saker genom olika inspirerande studiebesök och aktiviteter. Målsättningen är att du ska komma vidare in i studier, praktik eller arbete.

Innehåll

Aktiviteter som kan ingå är:
• Skapande till exempel träslöjd och bild
• Samtal och reflektion
• Omvärldsorientering
• Friskvård och hälsa
• Studiebesök

Hur går det till?

För att få möjlighet att vara med behöver du ta kontakt med din handläggare
på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Tillsammans beslutar ni om du
kan delta.

Varje Ung och aktiv-aktivitet pågår under 12 - 15 veckor med start på hösten och våren. Ung och aktiv är en aktivitet som finansieras av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka.  Därför kostar det ingenting att delta.

Vem kan jag fråga om Ung och aktiv?

Jane Parri Kronstrand
Skicka e-post till Jane Parri Kronstrand

Telefon: 08-505 686 06

Ny kurs startar våren 2016. Läs mer här!