UGL_logga UGL_Tollare

UGL utbildning, Utveckling av Grupp och Ledare på Tollare kurs och konferens

Kursen riktar sig till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av individ, ledarskap och utveckling. UGL är lämplig för den som vill och har förmågan att förbättra sina egenskaper och färdigheter som individ och ledare.

Kursens övergripande mål är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem.

Om metoden

UGL följer en strukturerad utarbetad metod där handledarna följer en tydlig handledarmanual. Det är med hjälp av strukturen som deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen. Utbildningen bygger på grupputvecklingsteorin Susan Wheelan, som genom sin systematik ger deltagaren möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör ledarskap och grupputveckling.

Kursinnehåll

UGL syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • kunna ta och ge feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökat självförtroende och ökad självkännedom

UGL-kursen genomförs i grupper om 8-12 deltagare, och leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare, som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-utbildningar enligt UGL 2008.

Kursen omfattar ca 40 timmars handledarledd utbildning och genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform. Kursen fordrar närvaro under hela kurstiden.

Annan verksamhet kan inte göras parallellt med UGL-kursen.

UGL är en kurs för "främlingsgrupp". Deltagarna ska inte ha ett beroendeförhållande till varandra i sitt ordinarie arbete, eftersom det kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, känner och tänker om arbete och ledarskap.

För att kunna göra detta bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.


Vid frågor kring utbildningen, kontakta Margith Hanslin.

Obs! Senaste anmälningsdagen är fredag den 9 mars 2018

Mer information och ansökningsblankett hittas i pdf-dokumentet som kan laddas ner här

 

 

 

UGL_MarHan

Margith Hanslin

margith.hanslin@tollare.org
070-693 89 03

· Handledare - Psykoterapeut
· Certifierad handledare UL
(Utvecklande ledarskap)
· UGL (Utveckling av grupp och ledare)
· SDI (Strength Deployment Inventory) nivå 1 och 2

Arbetar med utbildningar i ledarskap och grupputveckling, handledare för ledare och arbetsgrupper och terapeut.

UGL_PatLin

Patrik Lindén

patrik@ugil.se
070-571 00 11

· Handledare
· Certifierad handledare UL
(Utvecklande ledarskap)
· UGL (Utveckling av grupp och ledare)
· SDI (Strength Deployment Inventory) nivå 1 och 2

Arbetar med utveckling av arbetslag och individuell coaching. Certifierad affärscoach.