Läs in din grundläggande behörighet på Tollare folkhögskola!

Allmän kurs på Tollare folkhögskola passar dig som vill utvecklas och behöver slutföra dina studier på gymnasienivå. Här får du studera i en drogfri och lärorik miljö vid Skurusundet.

Tollare folkhögskola erbjuder sju profiler på sin allmänna kurs. Alla profilerna ger dig möjlighet att slutföra dina studier på gymnasienivå och få grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier. I alla kurser ingår samtliga gymnasiegemensamma ämnen (kärnämnen) samt specifika profilämnen. Profilen utgör ca 20% av dina studier. De profiler som finns är:

 • Kreativt skrivande - för dig som vill skriva skönlitterärt, främst prosa och poesi men gruppen styr.
 • Foto - för dig som vill utveckla dina fotokunskaper och lär dig mer om bildspråkets betydelse. Vi arbetar digitalt.
 • Socionomförberedande - för dig som är intresserad av sociala frågor och vill studera vidare inom området.
 • Högskoleförberedande - för dig som vill ha en bredare grund för fortsatta studier. Vi tränar flera akademiska arbetsformer.
 • Ideellt ledarskap - för dig som har engagemang och vill förändra samhället. Du får chans att träna ett samhällsförändrande ledarskap.
 • Ett samhälle i omvandling - för dig som vill se ett mer hållbart samhälle och arbeta praktiskt med småskalig odling.
 • Normkritisk inriktning - för dig somvill lära dig mer om normkritisk samhällsanalys.

 

Så här jobbar vi
För att stimulera ett helhetstänkande arbetar vi tema- och projektinriktat med både gymnasiegemensamma ämnen och profilämnen. De behörighetsgivande ämnena är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Tollare folkhögskola har en helhetssyn på lärande och kunskap. Vi värdesätter och jobbar aktivt med mötet mellan människor och det gemensamma lärandet, samtidigt som vi ser varje individ.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet måste du vara närvarande på lektionerna, göra dina uppgifter och få godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena.

Profilämnena utgör cirka 20 %  av den sammanlagda studietiden, resterande tid studerar du de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans med din eller andra A-klasser. Gemensamt för alla som väljer Allmän kurs är möjligheten att slutföra studier på gymnasienivå.

Hur långa är kurserna?
Hur många år du behöver studera Allmän kurs på folkhögskola för att få grundläggande behörighet beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:

 1. Tre år på folkhögskola.
 2. Två år på folkhögskola om du har ett års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola.
 3. Två år på folkhögskola om du har ett års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng).
 4. Ett år på folkhögskola om du har två års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng).

 

Läs mer om grundläggande behörighet från folkhögskola på: https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/

Skicka e-post till vår studie- och yrkesvägledare Maria om du har frågor.

 

Terminstider
Kursen omfattar 38 veckor.
Höstterminen 24 augusti - 20 december 2017.
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018.

Vem kan söka?
Du måste fylla lägst 18 år under 2017. Olika skolbakgrund krävs för de olika profilerna. Se respektive kurs.

Löpande antagning. Först till kvarn gäller. Dock senast 1 juni 2017.
Läs mer om ansökan, antagning, antagningsregler, urvalsprocess, intyg och behörigheter här: Vanliga frågor och svar om Allmän kurs

Alla allmänna kurser på Tollare folkhögskola är CSN-berättigade. För mer information, se centrala studiestödsnämndens hemsida: CSN

Ansökan
Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF-filer i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivering av valet av kurs.

OBS! Ansökningstiden för start höstterminen 2017 har passerat!

Drogpolicy
Tollare folkhögskola erbjuder dig en drogfri miljö. Det innebär att alkohol inte får förekomma inom skolans område eller när skolans verksamhet är förlagd till annan ort. Om en studerande misstänks använda narkotika använder Tollare folkhögskola sig av drogtest. Visar det sig att den studerande använt narkotika avslutas studierna. Detsamma gäller om den studerande vägrar drogtest. Den som får avbryta studierna på grund av användning av droger är dock alltid välkommen tillbaka efter en längre periods dokumenterad drogfrihet. Läs skolans drogpolicy här: Alkohol- och narkotikapolicy.pdf
"Eget ansvar och ett
friare sätt att plugga
ger mig en andra
chans till grundläggande behörighet"

allmanprofil_197