Ett samhälle i omvandling

Behöver du komplettera dina gymnasiestudier? Längtar du efter att få ägna dig åt småskalig odling och samhällsomvandling? Kursen kombinerar behörighetsläsning praktisk samhällsförändring.

I ett samhälle där de fossila energikällorna behöver fasas ut behöver vi hållbara alternativ. I kursen utforskar vi olika alternativa metoder för att skapa ett hållbart och demokratiskt samhälle. Vi kombinerar praktiskt arbete med teoretiska studier i temaform som leder till djupare förståelse av samhällets grundförutsättningar.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Ett samhälle i omvandling passar dig som
  • Vill kombinera behörighetsläsning med teoretiska studier i samhällsomvandling och småskalig odling
  • Vill sätta fingrarna i jorden en gång i veckan för att praktisera dina kunskaper
  • Hoppas på en omvandling mot ett mer hållbart samhälle
  • Tycker om tema- och projektstudier
  • Vill läsa mycket teorier och diskutera dessa
  • Vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
  • Tycker om att samarbeta med andra

Läs mer om kursinnehållet