Kursinnehåll

 • Omvärldsorientering
 • Hållbar utveckling och miljöfrågor
 • Grunder i självhushållning
 • Fördjupningsarbete och projekt
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Drogfrågor
 • Temadagar

 

Terminstider

Kursen omfattar 38 veckor.
Höstterminen 24 augusti - 20 december 2017.
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018.

 

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2017 och du ska ha läst minst ett år på gymnasiet (minimum 700 godkända poäng).
Löpande antagning. Dock senast 1 juni 2017.


ANSÖKAN

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Ansök till Allmän kurs HÄR

 

Vilka kostnader får du?

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar
X kr (ej fastställt) per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För böcker tillkommer cirka 1 000 kr.
Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.

Läs om kostnader här

Läs om internatboende här

CSN

För mer info:

Kontakta kursföreståndare Anna Vormisto