Kursinnehåll

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Studieteknik
  • Friskvård
  • Skapande

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2017 och du vill läsa Allmän kurs läsåret 2017-2018.
Du kan bara ha gått i grundskola eller ha något/några år på gymnasiet bakom dig.

Löpande antagning. Dock senast 10 december 2016

Terminstider

Kursen omfattar 19 veckor.
9 januari - 19 maj 2017.

Vilka kostnader får du?

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar
1 150 kr för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring.  Dessutom betalar du för lunch måndag - torsdag.  Eventuella kostnader för böcker kan tillkomma.

Läs om kostnader här

CSN

För mer info:

Kontakta kursföreståndare Anna Vormisto

Ansökan

Ansökan är stängd