Kreativt skrivande

Har du längtat efter att få ägna dig åt skrivande? Den här kursen vänder sig speciellt till dig som vill kombinera behörighetsläsning av kärnämnen med kreativt skrivande. Hela läsåret prövar vi språkets möjligheter i olika former av berättande text. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Kreativit skrivande passar dig som
  • Vill kombinera behörighetsläsning med kreativt skrivande.
  • Tycker om att uttrycka dig skriftligt.
  • Tycker om att samarbeta med andra.
  • Vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering.
  • Tycker om tema- och projektstudier.
  • Vill ha grundläggande behörighet för högre studier.
  • Vill läsa för godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena

Läs mer om kursinnehållet

 


"Det kändes perfekt
att kunna kombinera
mitt största intresse,
att skriva med att få gymnasiebehörighet"

TEMPbild_small