Normkritisk inriktning

Vill du lära dig mer om normkritiskt tänkande? Kursen kombinerar behörighetsläsning normkritisk samhällsanalys.

I vårt samhälle finns många normer för hur en bör bete sig eller vara. En del av normerna är bra och ger människor större frihet medan andra är begränsande, förminskande och skadliga. I den här kursens temastudier arbetar vi med att synliggöra olika normer och att analysera vad de får för konsekvenser för enskilda människor. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Normkritisk inriktning passar dig som:
  • Vill kombinera behörighetsläsning med studier i normkritik
  • Tycker om tema- och projektstudier
  • Vill läsa teoretiska texter och diskutera dessa
  • Vill träna på ett normkritiskt förhållningssätt
  • Vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
  • Tycker om att samarbeta med andra
  • Planerar för fortsatta studier på högskola/universitet

 

Läs mer om kursinnehållet här