Socionomförberedande

Är du intresserad av frågor som rör människan och hennes livsvillkor? Funderar du på att i en framtid arbeta socialt - kanske som socionom? Temastudierna innehåller bland annat samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap och kopplas ofta till människans villkor. Kursen innehåller också mindre stråk av sociologi och psykologi som en förberedelse inför sociala studier.

Svenska, engelska och matematik läses separat.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Allmän kurs Socionomförberedande passar dig som:

  • Vill kombinera behörighetsläsning med studier i sociala frågor
  • Tycker om tema- och projektstudier
  • Vill ha grundläggande behörighet för högre studier och särskild behörighet för socionomutbildningar
  • Vill prova några av högskolans arbetsformer genom att läsa svårare text och prova vetenskapligt skrivande
  • Planerar för fortsatta studier inom den sociala sektorn

Läs mer om kursinnehållet

livskunskap_411


"I framtiden vill jag jobba med socialt arbete. Att kombinera den profilen med behörighetsläsning passar mig utmärkt. På Tollare finns engagerade lärare och jag kan påverka mina studier. Det är en plats där alla får synas"