Särskilda utbildningar 2017-2018

På Tollare blandas tradition och nytänkande. Här odlas kunskap och engagemang, kreativitet och analys, nyfikenhet och reflektion. Här får du möjlighet att utforska dina starka sidor, din vilja och din lust. Här är alla aktörer och huvudpersoner.

Det kan handla om att komma vidare i utbildningssystemet, att få nya metoder i det socialpedagogiska arbetet, att lära sig påverka genom bilder och det skrivna ordet, att utvecklas som ledare eller att bättre kunna förstå det internationella samspelet. De allmänna kurserna är för dig som vill läsa färdigt din grundläggande behörighet. För dig som redan klarat av den obligatoriska skolan och vill specialisera dig finns särskilda kurser. Distanskurserna, till slut, är flexibla i tid och rum och ger dig som deltagare större frihet. Här kombineras studier över nätet med gemensamma samlingar.

Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!

 

2619-sarskilda-kurser_411

 

PS. Kursen Socialpedagogiskt ungdomsarbete är borttagen då ansökningstiden passerat. DS.

"Tollare är en skola med ideologi, en tro på att utbildning hänger ihop med demokrati. En tro på att en människa blir mer tillsammans med andra än hon är i sig själv. Det betyder mycket för mig"