Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Utbildning till social-/behandlingspedagog

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

Genom beprövade och framgångsrika metoder lär du dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Du får kontakt med andra som verkar i dessa grupper. Personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, auskultationer på arbetsplatser, fältförlagda studier, två praktikperioder samt metodveckor ingår.

Undervisningens mål

  • Du får kunskaper för att arbeta med utsatta ungdomar på institution, i öppenvård, skola och fritid
  • Du får introduktion om kognitiva behandlingsmetoder
  • Du får information om andra metoder i arbetet med ungdomar
  • Du får tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling

Läs mer om kursinnehållet

 

OBS! Ansökningstiden för start höstterminen 2017 har passerat.

"Utbildningen i Socialpedagogiskt ungdomsarbete innebär ett större urval av framtida arbetsmöjligheter och dessutom en ärlig chans att verkligen göra skillnad"