Kursinnehåll

Ungdomars situation
 • Utvecklingspsykologi
 • Kognitiv inlärningspsykologi
 • Droger/beroendetillstånd
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nätverk
Samhälle
 • Kunskaps- och forskningsöversikt
 • Evidensbegreppet
 • Socialpolitik/socialtjänst
 • Lagstiftning
 • Öppenvård och institutioner
 • Ideella organisationer
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Genus- och mångfaldsperspektiv
Det socialpedagogiska fältet
 • Grupprocessen
 • Pedagogiska metoder
 • Behandlingsmodeller t ex ART och Komet
 • Nätverksarbete och familj
 • Praktik
 • Metodveckor
Övrigt
 • Sociala projekt
 • Yrkesroll och etik
 • Eget fördjupningsarbete
 • Skolgemensamma aktiviteter

 

Terminstider

Kursen omfattar 76 veckor (fyra terminer).

Höstterminen 2017: 24 augusti - 20 december
Vårterminen 2018:  8 januari - 1 juni
Höstterminen 2018: 23 augusti - 19 december (preiminärt)
Vårtterminen 2019: 7 januari - 31 maj (preliminärt)


Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

 

ANSÖKAN

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Sista ansökningsdag

15 april 2017

 


Vilka kostnader får du?

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar
1 500 kr per år för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För Introduktionsvecka betalar du 1 000 kr och för Metodveckor cirka 5 500 kr. Kostnader för böcker tillkommer och beräknas till cirka 4 500 kr. Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.


Läs om kostnader här

Läs om internatboende här

Vanliga frågor om ansökan

CSN

"I framtiden vill jag arbeta med människor som har det tufft. Den solidaritet och kamratanda som finns på folkhögskolan är ett steg i den riktningen. Tollare utgör en spännande mötesplats för människor med olika kunskaper, åsikter och erfarenheter"