Björn Höjer

Björn Höjer 1925 – 2021 har lämnat oss.

Björn var Tollares först anställde lärare när skolan startade 1952 och rektor mellan åren 1977 -1981.

Några är senare blev han rektor för Nordens folkliga akademi. 1982 startade han Tollares informations- och mediekurs.

Vi minns Björn och det arbete han gjorde på Tollare.