Info gällade kursstart

Uppstart och undervisning höstterminen 2020

Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationerna om distansundervisning och skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet från den 15 juni. I första hand gäller att gymnasieskolan ska kunna återgå till ordinarie undervisning i höst.

Utbildning som riktas mer mot vuxna hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

För att vi inte ska vara för många på skolan samtidigt kommer Tollare att jobba fram ett uppstartsschema till augusti. Rektor kommer att hälsa alla deltagare välkomna till skolan på plats i klassrummen istället för samlat i Storstugan.

 

Anna Eriksson
Rektor och VD

 

Information till deltagare

Tollare folkhögskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om utbildning med anledning av Covid-19.  Genomförandet kan därför se olika ut på varje kurs beroende på utbildningarnas karaktär och förutsättningar, Tollares verksamhet håller i gång i övrigt i möjligaste mån, studieplatser och bibliotek är öppna. Om du har frågor angående din utbildning ska du i första hand vända dig till kursansvarig.

Alla deltagare uppmanas att hålla sig uppdaterade om skolans övergripande beslut på tollare.org. När det gäller frågor om din utbildning ska du vända dig till kursansvarig i första hand. Har du frågor du inte får svar på kan du också skicka mejl till info@tollare.org

Fortsätt att vara rädd om dig själv och andra. Coronaviruset kommer vara en del av vår
vardag ett bra tag framöver, och vi måste alla fortsätta att visa hänsyn och hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Därför är det viktigt att vi bland annat:

  • fortsätter studera/arbeta hemifrån om möjligt
  • håller avståndet till varandra och
  • inte umgås i större grupper.


Info om hur du kan hjälpa till att begränsa smittan finns på folkhälsomyndigheten.se