Förbundsstämma 2019

Information

Stämmorna 2019 genomförs den 16-17 november på Tollare folkhögskola. Vi startar med lunch kl 11.30 på lördagen och avslutar med en annan lunch på söndagen kl 12.00.

Tollares och Wendelsbergs stämmor genomförs parallellt under dagarna två där förhandlingar varvas med folkbildande innehåll av olika slag. Naturligtvis skall vi hinna med att både äta och förlusta oss i erforderlig omfattning. Under dag ett talar vi mest om det som varit och om det som är och dag två fokuserar vi på framtiden. Din anmälan behöver vi ha senast den 6 september.
Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Avgift
Deltagaravgiften är 1 360 kronor för ombuden och inkluderar boende i enkelrum (lördag-söndag) samt alla måltider från lunch till lunch.

Resa
Du bokar själv din resa men folkhögskoleförbunden står för reskostnaden. Billigast färdsätt gäller och reser du med bil uppmanar vi till samåkning där så är möjligt. Boka din resa i god tid och hjälp oss att hålla nere kostnaderna så gott det går. Spara kvitton, biljetter etc.

Ombud vid förbundsstämma
IOGT-NTO-förbundet har rätt till sju ombud vid förbundsstämman. Ombuden utses av förbundsstyrelsen. Varje IOGT-NTO-distrikt har rätt till ett ombud vid stämman. Ombudet utses av distriktsårsmötet eller, om årsmötet inte har utsett något ombud, av distriktsstyrelsen. För varje ombud får två ersättare utses. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning.

Distrikten utser ombud och ersättare på distriktsårsmötet samma år som stämmorna genomförs.

Motion
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, IOGT-NTO:s distriktsårsmöten och IOGT-NTO:s medlemmar kan skicka motioner till stämman. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tio veckor före stämman. Motionen kan med fördel skickas in elektronisk här eller till respektive folkhögskola.

Frågor och funderingar
Har du frågor mejla till info@tollare.org