Fysisk lärgemenskap under Folkbildningens forskningsdag 2020

Den 17 september arrangeras konferensen Folkbildnings forskningsdag under parollen Tro, hopp och framtiden. Årets konferens är digital men från arrangörshåll uppmanas att anordna fysiska träffar runt dagen.

 

Därför är du varmt välkommen till Tollare folkhögskola denna dag, om du vill delta i den digitala konferensen, men under analoga former.

 

Du behöver anmäla dig till Folkbildningens forskningsdag och du behöver anmäla dig till den fysiska lärgemenskapen på Tollare till jane.parri.kronstrand@tollare.org.

 

Det kostar 200 kr att delta fysiskt. Det täcker kostnader för lokal, fika och lunch. Vi kan vara 25 personer i den corona-säkrade lokalen. Först till kvarn!

 

Några av de föreläsare som är bokade till Folkbildningens forskningsdag är:
  • Samuel Edquist, professor, Mittuniversitetet talar om styrning av folkbildningen i synnerhet och civilsamhället i allmänhet ur ett historiskt perspektiv.
  • Roberto Scaramuzzino, docent i socialt arbete, Lunds universitet talar om Civilsamhälleseliter.
  • Noomi Weinryb, docent och lektor, Södertörns högskola om gränslandet mellan gräsrotsaktivist och elitengagemang.

 

Den fysiska träffen leds av Erik Wagner Sobelius, ordförande för Tollare folkhögskola.

 

Folkbildningens forskningsdag arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning (FFFF) med stöd av Studieförbunden, RIO – rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Mimerrådet.

 

VARMT VÄLKOMMEN!