Hänvisade rökplatser

  1. Strax ovanför på sidan om Herrgården (nr. 4) och Skolhuset (nr. 5).
  2. På ena sidan om matsalen (nr. 6), bakom häcken.
  3. Mellan elevhemmen Nykterheten (nr. 10) och Kulturen (nr. 11).