Välkomna till Tollarebryggan!

Här beskrivs några saker för att verksamheten vid bryggan ska fungera så bra som möjligt. Bryggan är till för mindre fritidsbåtar med motor, och vi har vi några olika typer av båtplatser.

  • Båtplats mellan Y-bommar på insidan av bryggan. Bredd mellan bommarna 3m.
  • Bojplatser på utsidan av bryggan.
  • Några mindre bojplatser längst in på bryggan.

Tollarebryggan utsätts regelbundet för svallvågor från den mycket stora mängd båtar som under sommartid passerar i Skurusundet, och naturligtvis för även vågor och vind beroende på vädersituationen. Räkna med att förtöjningarna ska klara av ett utsatt läge.

Y-bommar

Maxvikten för båtarna vid Y-bommarna är 2.000 kg, och maxlängden är cirka 7 meter (två av platserna har längre Y-bommar). Båtarna får sticka utanför bommarna med allra mest 1,5 meter. För korrekt förtöjning, se bild och beskrivning här.

Bojplatser

Maxvikten vid bojplatserna på utsidan av betongbryggan är 1.500 kg. För korrekt förtöjning, se bild och beskrivning här. Bojplatserna längst in vid träbryggan, passar till mindre båtar/roddbåtar som är ca 4,5 långa.

Brygghuset

Alla som hyr en båtplats vid Tollarebryggan får tillgång till ett eget förvaringsfack i brygghuset. Förvaring ska bara vara i de personliga facken, ställ ingenting på golvet. Åror och kapellbågar m.m. får läggas ovanpå bjälkarna i taket, gärna namnmärkta.

Vid brygghuset har du tillgång till el och färskvatten. Kom ihåg att låsa efter dig, både vid båthuset och vid vägbommen uppe i backen.

Båtägarsamverkan

I brygghuset finns en båtägarlista med telefonnummer, som gör att vi alla kan kontakta båtägaren om vi upptäcker något fel på båtarna. Se till att dina uppgifter stämmer och hålls uppdaterade.

Pris

Här kommer information inom kort.

Kölistor

Det finns kölistor för de olika båtplatserna hos Tollare Folkhögskola. Vid önskemål om plats eller önskemål om att få stå i kö för en förändrad plats, kontakta Tollare via e-post konferens@tollare.org.