Tollares tillitsbana

”Vi är väldigt bra på VAD vi ska uträtta. Men mycket sämre på HUR vi ska göra det. Och det är HUR vi gör saker i grupp som avgör VAD vi presterar i det långa loppet”. Så kan man sammanfatta grundtanken bakom den tillitsträning för olika arbetslag och grupper som bedrivs på Tollare folkhögskola.

Framgångsrika arbetsgrupper

Nutidsmänniskans vardag innebär ofta att vara en del av en grupp eller ett arbetslag. Avdelningen på arbetet, styrelsen i lokalföreningen, idrottslaget och skolklassen är exempel på vanligt förekommande grupptillhörigheter.

Att fungera i grupp blir allt viktigare. I mål- och resultatinriktade verksamheter är sättet att samarbeta ofta avgörande för resultatet. Hur gruppen lyckas med sin uppgift beror på deltagarnas förmåga att kommunicera, lita på varandra, nyttja varandras resurser och förstå och acceptera olikheter.

Utveckling

Alla grupper kan utvecklas. På Tollare startas en process. Vår metod är enkel. Vi erbjuder en neutral plan i en ny och trevlig miljö för hela gruppen. Deltagarna ställs inför ett antal uppgifter att lösa. Övningarna innehåller problemlösning och uppgifter för att skapa tillit och samverkan. Det är enkla, jordnära och sinnrika övningar inriktade på att utveckla gruppen.

På Tollare finns inga vågade balansövningar på stållinor i trädtoppar. Deltagarens och gruppens säkerhet är central för verksamheten på tillitsbanan. Med en trygghet och säkerhet som grund skapas möjligheten för gruppen att utvecklas. Alla ska kunna delta, stimuleras och bidra

På banan

Övningarna genomförs av erfarna pedagoger och instruktörer. Varje delmoment för gruppen följs av instruktörsledd reflektion och analys. Deltagarna lär genom upplevelser som manar till eftertanke.

Uppläggning

Tillsammans med kunden skissar vi på en lämplig uppläggning. Vi använder våra pedagogers erfarenheter för att möta de behov som gruppen har. Tollare Tillit kan varieras i det oändliga beroende på gruppens önskningar.

Konferensmiljö

Tollare Tillit ligger i vacker herrgårdsmiljö vid Skurusundet. Kombinationen tillitsbana och konferens är mycket uppskattad. Vi tar emot gäster vardagar och helger i allt från endagarskonferenser till veckolånga utbildningar