Lediga jobb

Controller till Tollare folkhögskola och Tollare Kurs & konferens

Är du en självgående och prestigelös ekonom som vill arbeta i en verksamhetsnära controllerroll? Trivs du med att stötta chefer med ekonomisk uppföljning och analyser, för att hjälpa dem att utveckla och optimera verksamhet? Då kan det vara dig vi letar efter till rollen som controller på Tollare folkhögskola och Tollare Kurs & konferens AB (TTKAB).

 

Detta söker vi

Vi söker en verksamhetsnära controller som ansvarar för att leda och utveckla rapporteringen och den ekonomiska uppföljningen av Tollare folkhögskola och Tollare Kurs & konferens AB (TTKAB). Du förväntas vara operativ och drivande i den ekonomiska uppföljningen och analysen. Du arbetsleder och ansvarar för en ekonomiassistent. 

Du kommer initialt att ha ett stort fokus på att sätta upp och tydliggöra ramar och rutiner för en korrekt budget- och projektuppföljning. Som controller är det du som stöttar organisationen med relevanta beslutsunderlag och analyser. Du kommer därmed vara en starkt bidragande faktor till utvecklingen av verksamheten och resultatet.

 

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bl a att vara följande:

 • Uppföljning och analys av månatligt resultat per verksamhetsområde (folkhögskola och konferens)
 • Budget- och prognos
 • Säkerställa en korrekt projektuppföljning
 • Nyckeltalsuppföljning
 • Fastighetsförvaltning. Lokalförsörjningsplanering. 
 • Stötta ansvarsområdeschefer inom projektuppföljning
 • Stötta rektor/VD med ekonomiska analyser och relevanta beslutsunderlag
 • Planera och leda bokslutsprocessen
 • Säkerställa korrekta månads-, kvartals- och årsbokslut
 • Årsredovisning och skatt
 • Delta i ledningsgruppsarbete
 • Förbereda presentationsmaterial för ledning och styrelse
 • Kontakt med myndigheter och revisorer
 • Kontinuerlig utveckling av finansiella rutiner och processer
 • Utbilda organisationen i projekthantering och projektuppföljning
 • Kontakter med redovisningsansvariga hos IOGT-NTO, deras underleverantörer eller annan extern part
 • Ekonomiska rapporter och analyser, inklusive budgetprognoser och likviditetsrapporter, till Folkhögskoleförbundet

 

Utformningen på nuvarande controlleruppdrag och ansvar förväntas du fortsätta hantera, vilket är: 

 • bokslut, revision, deklaration, redovisning till bolagsverket.
 • bistå folkhögskolans rektor/VD i uppgiften att inom ramen för fastställd budget ansvara för skolans ekonomi.
 • ekonomiska rapporter och analyser, inklusive budgetprognoser och likviditetsrapporter, till folkhögskoleförbundets respektive TKKABs styrelser.
 • huvudansvarig för kontakter med redovisningsansvariga hos IOGT-NTO, deras underleverantörer eller annan extern part.
 • ansvar för att det finns rutiner för att säkerställa att förväntade inkomster och utbetalningar hanteras på ett tillfredsställande sätt.
 • ansvar för kontroll av rutiner för erforderliga redovisningar till Skatteverket och andra myndigheter av skatter, avgifter, moms och ekonomisk statistik. 
 • ansvar för att årsredovisningar för både folkhögskolan och TKKAB tas fram i god tid till styrelserna, för vidare hantering av revisorer och berörda intressenter och myndigheter inom angivna tidsramar.
 • upprätta budgetunderlag, utforma budgeteringsrutiner och sammanställa budgetförslag i samråd med rektor/VD, enligt prioriteringar och inriktningsbeslut av styrelsen.

Du kommer att rapportera till Tollares rektor/VD och deltar i ledningsgruppen tillsammans med ansvarsområdeschefer för folkhögskolan, konferens och restaurang.

Din profil

Du har troligen en akademisk utbildningsbakgrund och har därefter erfarenhet av redovisning och rapportering, men din främsta erfarenhet är inom business control.

För att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten är det viktigt att du tidigare har arbetat i en projektstyrd verksamhet, med fördel inom utbildningssektorn. Goda systemkunskaper och en trygghet i det svenska språket ser vi som en självklarhet.

 

Du som person

Tollare har IOGT-NTO som huvudman och du ska dela huvudmannens värderingar. Läs mer på www.tollare.org

Du kommer att ha många olika kontaktytor och en tät dialog med bland annat huvudmannens ekonomiavdelning, chefer och medarbetare på Tollare. Vi ser därför att du är en verksamhetsnära person med en god samarbetsförmåga. Du har en naturlig drivkraft med förmåga att både initiera och att få saker och ting slutförda.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är dock 15 maj.  Ansökan skickas till ansokan@tollare.org

 

Vid frågor kontaktar du Anna Eriksson på anna.erikssson@tollare.org eller 070 7769017

Facklig representant: Emma Hyldéen emma.hyldeen@tollare.org

 

Välkommen med din ansökan!