Vi söker utbildare till Tollare folkhögskolas socialpedagogiska kurser!

Tollare folkhögskola söker utbildare för ett vikariat under vårterminen 2020. Vi  söker dig som är intresserad av att arbeta som utbildare i en miljö som bygger på aktivt deltagande och medverkande bland deltagarna. Du får arbeta i ett arbetslag där vi har en stor bredd av yrkeskompetenser och tidigare yrkeserfarenhet.

 

Efterfrågan på utbildning inom socialt arbete är stort och vi behöver vi nu stärka vår arbetslag. På Tollare folkhögskola ges en rad folkhögskolekurser i Socialpedagogiskt ungdomsarbete. Vi erbjuder en 2-årig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och flera yrkesutbildningar på distans. Deltagare på Tollares socialpedagogiska kurser arbetar sedan inom skola, fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet, institutionsvård av unga (SiS och HVB), fritidsverksamhet, inom civilsamhället. Vår strävan är att nå en hög grad av anställningsbarhet bland våra deltagare. Vi söker medarbetare med bred erfarenhet, hög yrkeskompetens och ett väl utvecklat kontaktnät gentemot verksamheter inom vår intressesfär. Det är viktigt för oss att kursinnehållet alltid förenar den teoretiska grunden med den praktiska tillämpningen.

 

Du har erfarenhet och/eller utbildning från ett eller fler av följande områden:

–       Organisation, ledarskap och grupputveckling

–       Beroende, kriminalitet och behandling

–       Beteendevetenskap, KBT, MI, ACT m.m.

–       Civilsamhället och  Socialt entreprenörskap

–       Socialtjänst, familjearbete

–       Friluftsliv och Kreativt socialt arbete

–       Ungdomsarbete exempelvis inom skola och fritid

–       Har arbetat med ungdomar inom institution, socialtjänst, skola eller idéburna organisationer.

 

Tollare folkhögskola

Tollare har IOGT- NTO som huvudman och du ska dela huvudmannens värderingar. Hos oss studerar över 250 personer i olika åldrar och med olika bakgrunder på våra långkurser och distanskurser. Vi gör även ett stort antal kortkurser, samverkanskurser och konferenser. Ett 50-tal deltagare bor på vårt internat. Tollare folkhögskola ligger naturskönt belägen i Nacka kommun, ca 20 min från Slussen, med egen brygga intill Skurusundet.

För över 25 år sedan startade arbetet med Tollare folkhögskolas socialpedagogiska utbildningar så vi har lång erfarenhet och är medlemmar i BALSAM (www.socialpedagog.nu).

Vi har idag ett gott anseende på arbetsmarknaden och bland intressenter, vilket visar sig i ett mycket stabilt ansökningsläge. Kursutbudet utvecklas fortlöpande, då denna samhällssektor ständigt förändras.

För att få en bra bild av skolans verksamhet, besök gärna skolan hemsida www.tollare.org

 

Tillträde: Efter överenskommelse

Vikariat: 20200201 – 20200615 med tillträde 2020-02-02 eller enligt överenskommelse

Omfattning: 50-100% enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: sker löpande dock senast 2020-01-19

Ansökan skickas till:  ansokan@tollare.org

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Helena Dohns (Studierektor), helena.dohns@tollare.org (0704-381686) alternativt

Anna Stenarv (Arbetslagsledare), anna.stenarv@tollare.org (0721-829850)

Facklig representant: Emma Hyldéen, emma.hyldeen@tollare.org