Tollares miljöarbete

Tollare folkhögskola har infört ett miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden Svensk Miljöbas.

Det innebär att vi:
  • Genomfört en miljöutredning
  • Upprättat en miljöpolicy
  • Fastställt miljömål och handlingsprogram
  • Beskrivit genomförda miljöförbättringar
  • Deltagit i grundläggande utbildning i miljökunskap, miljöledningssystem och  miljölagstiftning
  • Förankrat miljöarbetet i organisationen
  • Godkänts vid en miljörevision
  • Arbetar med ständiga förbättringar

Läs hela miljöpolicyn med åtgärder som pdf genom att klicka här