Tollares ledning och medarbetare

Ledning

Martin Nyman
Rektor
Anna Stenarv
Anna Stenarv
Studierektor
Espen Bjordal
Verksamhetschef
Kurs och konferens

Administration

Maggie Lund
Utbildningsadministratör
Helen Södergren
Reception
Stefan Sundström
Data-ansvarig

Kurs- och konferenspersonal

Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Ania Chojnowska
Lokalvård

Pedagogisk personal

Mats Hemstrand
Arbetslagsledare socialpedagogiskt ungdomsarbete
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Maria Gustafsson
Allmän kurs
Emelie Håkmar
Allmän kurs
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Hulda Kissi Andersson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margit Hanslin
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Campell-Westlind
Socialpedagogiskt ungdomsarbete / Friskvårdsansvarig
Tove Råberg, lärare SocPed
Tove Råberg
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Richard Nordling
Richard Nordling
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Emel Aydin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Robert Wållberg
Fotolärare
Emil Strada
Kurator
073 822 43 21 emil.strada@tollare.org
Maria Lagerberg
SYV

Tollareköket

Malin Bastholm
Kock
Maria Eriksson
Köksassistent