Personal

Obs! E-adresser till personal på Tollare folkhögskola har punkter mellan namn (även mellan dubbla förnamn och efternamn) och avslutas med @tollare.org.

Exempel: Lars Göran Östensson = lars.goran.ostensson@tollare.org

Administration

Mats Kempinsky
Rektor
0727 19 01 25
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
08-505 686 06
Helena Dohns
Studierektor / Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
08-505 686 03
Minna Hallrin
Internatansvarig/Städledare
08-505 686 25
Helen Södergren
Reception
08-505 686 00 info@tollare.org
Maria Lagerberg
SYV / Allmän kurs / Föräldrarledig deltid
Anna Tenlén
Kurator
Stefan Sundström
Data-ansvarig Guru
Oscar Dahlström
Oscar Dahlström
Administratör/Tekniker

Lärare Allmän kurs

Lesley Fitzpatrick
Allmän kurs
Anna Campell-Westlind
Allmän kurs
Niklas von Braun
Allmän kurs
Anna Vormisto
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs
Lisa Wetterberg
Allmän kurs

Lärare Sociala spåret

Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Stenarv
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Espen Bjordal
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Staffan Hübinette
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Mats Hemstrand
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Helena Dohns
Studierektor / Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Sofia Zackrisson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia

Servicepersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
08-505 686 30
Tommy Björk
Vaktmästare
08-505 686 31
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32
Jukka Loukusa
Vaktmästare
08-505 686 07
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29
Kent Gunnarsson
Lokalvård
08-505 686 28
Ania Chojnowska
Lokalvård

Kök

Sofia Östergren
Ansvarig för Tollareköket och Grindstugan
Margit Rekonius
Köksassistent
Maria Eriksson
Köksassistent
Eva Gustafsson
Kock
Malin Bastholm
Kock

Grindstugan

Marianne Nirs
Café
070 330 08 36 grindstugan@tollare.org
Carina
Café
070 330 08 36 grindstugan@tollare.org