Tollares ledning och medarbetare

Ledning

Anna Eriksson
Rektor och VD
Anna Stenarv
Anna Stenarv
Tf Studierektor
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
Espen Bjordal
Utvecklingsledare
Martin Nilsson
Controller

Administration

Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
Helen Södergren
Reception
Stefan Sundström
Data-ansvarig
Oscar Dahlström
Oscar Dahlström
Administratör/Tekniker

Kurs- och konferenspersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Ania Chojnowska
Lokalvård

Pedagogisk personal

Anna Vormisto
Arbetslagsledare allmän kurs
Anna Campell-Westlind
Allmän kurs
Lesley Fitzpatrick
Allmän kurs
Niklas von Braun
Allmän kurs
Mats Hemstrand
Arbetslagsledare socialpedagogiskt ungdomsarbete
Charlie Sanrell
Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margit Hanslin
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Sofia Zackrisson
Sofia Zackrisson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Richard Nordling
Richard Nordling
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia
Maria Lagerberg
SYV
Anna Tenlén
Kurator
Kristian Lande
Praktikant

Tollareköket/Grindstugan

Eva Gustafsson
Kock
Malin Bastholm
Kock
Maria Eriksson
Köksassistent