Personal

Obs! E-adresser till personal på Tollare folkhögskola har punkter mellan namn (även mellan dubbla förnamn och efternamn) och avslutas med @tollare.org.

Exempel: Lars Göran Östensson = lars.goran.ostensson@tollare.org

Administration

Mats Kempinsky
Rektor
0727 19 01 25
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
08-505 686 06
Stefan Sundström
Data-ansvarig
08-505 686 02
Helen Södergren
Reception
08-505 686 00 info@tollare.org
Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
08-505 686 03
Maria Lagerberg
SYV / Allmän kurs / Föräldrarledig deltid
Minna Hallrin
Internat- och städledare
08-505 686 25
Anna Tenlén
Kurator

Lärare Allmän kurs

Anna Campell-Westlind
Allmän kurs
Niklas von Braun
Allmän kurs
Anna Vormisto
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs
Lisa Wetterberg
Allmän kurs

Lärare Sociala spåret

Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Stenarv
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Helena Dohns
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Espen Bjordal
Socialpedagogiskt undomsarbete
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Arne Georlin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Staffan Hübinette
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Mats Hemstrand
Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Lärare Journalistik

Hasse Hedström
Journalistik reportage/multimedia
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia

Centrum för ideellt ledarskap

Aron Lavesson
Centrum för ideellt ledarskap
Sofia Zackrisson
Projektledare och pedagog - Föräldrarledig

Servicepersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
Tommy Björk
Vaktmästare
08-505 686 31 tommy.bjork@tollare.org
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
08-505 686 07
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Lokalvård

Kök

Sofia Östergren
Ansvarig för Tollareköket och Grindstugan
Margit Rekonius
Köksassistent
08-505 686 22
Maria Eriksson
Köksassistent
08-505 686 22
Eva Gustafsson
Kock
08-505 686 22
Malin Bastholm
Kock (föräldraledig)
08-505 686 22

Grindstugan

Marianne Nirs
Café
070 330 08 36 grindstugan@tollare.org
Carina
Café
070 330 08 36 grindstugan@tollare.org
Rolle
Bagare