Tollares ledning och medarbetare

Ledning

Anna Eriksson
Rektor och VD
Anna Stenarv
Anna Stenarv
Studierektor
073-82 11 662 anna.stenarv@tollare.org
Espen Bjordal
Verksamhetschef
Kurs och konferens
Sofia Zackrisson
Sofia Zackrisson
Kvalitets- och utvecklingsledare
Martin Nilsson
Controller

Administration

Marie Appelbom
Utbildningsadministratör
Anna Lindh
Kurskoordinator /kommunikatör
Helen Södergren
Reception
Stefan Sundström
Data-ansvarig
Oscar Dahlström
Oscar Dahlström
Administratör/Tekniker

Kurs- och konferenspersonal

Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Ania Chojnowska
Lokalvård

Pedagogisk personal

Mats Hemstrand
Arbetslagsledare socialpedagogiskt ungdomsarbete
Niklas von Braun
Arbetslagledare
Allmän kurs
Lesley Fitzpatrick
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margit Hanslin
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Campell-Westlind
Socialpedagogiskt ungdomsarbete / Friskvårdsansvarig
Richard Nordling
Richard Nordling
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia
Emil Strada
Kurator
073 822 43 21 emil.strada@tollare.org
Maria Lagerberg
SYV

Tollareköket

Eva Gustafsson
Kock
Malin Bastholm
Kock
Maria Eriksson
Köksassistent

Trädgård

Paula Riesterer
Trädgårdsmästare / trädgårdspedagog