Tollares ledning och medarbetare

Ledning

Anna Stenarv
Anna Stenarv
Studierektor
073-82 11 662 anna.stenarv@tollare.org
Espen Bjordal
Verksamhetschef
Kurs och konferens
Sofia Zackrisson
Sofia Zackrisson
Kvalitets- och utvecklingsledare

Administration

Helen Södergren
Reception
Stefan Sundström
Data-ansvarig

Kurs- och konferenspersonal

Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Ania Chojnowska
Lokalvård

Pedagogisk personal

Mats Hemstrand
Arbetslagsledare socialpedagogiskt ungdomsarbete
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Arbetsledare Allmän kurs
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margit Hanslin
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Campell-Westlind
Socialpedagogiskt ungdomsarbete / Friskvårdsansvarig
Richard Nordling
Richard Nordling
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Emel Aydin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Robert Wållberg
Fotolärare
Paula Riesterer
Allmän kurs
Emil Strada
Kurator
073 822 43 21 emil.strada@tollare.org
Maria Lagerberg
SYV

Tollareköket

Malin Bastholm
Kock
Maria Eriksson
Köksassistent