Personal

Administration

Anna Eriksson
Rektor och VD
Helena Dohns
Studierektor
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
Minna Hallrin
Internatansvarig/Städledare
Helen Södergren
Reception
Maria Lagerberg
SYV
Anna Tenlén
Kurator
Stefan Sundström
Data-ansvarig
Oscar Dahlström
Oscar Dahlström
Administratör/Tekniker

Lärare Allmän kurs

Lesley Fitzpatrick
Allmän kurs
Anna Campell-Westlind
Allmän kurs
Niklas von Braun
Allmän kurs
Anna Vormisto
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs

Lärare Sociala spåret

Charlie Sanrell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Anna Stenarv
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Espen Bjordal
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Staffan Hübinette
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Mats Hemstrand
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Aron Lavesson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Sofia Zackrisson
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia

Servicepersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Lokalvård

Kök

Sofia Östergren
Ansvarig för Tollareköket och Grindstugan
Margit Rekonius
Köksassistent
Maria Eriksson
Köksassistent
Eva Gustafsson
Kock
Malin Bastholm
Kock

Grindstugan

Marianne Nirs
Café
070 330 08 36 grindstugan@tollare.org