"Privatlivspolicy" för koppling till Tollare's Google Suite

Denna funktion används enbart för internt bruk inom Tollare folkhögskola för att en användare/konto inom skolan ska kunna göra en koppling till Google Drive, länk eller dyl. När kontot som använder denna funktion tas bort försvinner också den sparade informationen för att göra själva kopplingen.