Rektor och VD har ordet

April 2021

Nu lyser tussilagon alldeles gul. Våren är här med ljus och värme. Snart är alla människor vaccinerade och även om mycket hunnit förändras i världen under pandemin så lever lusten och längtan till livet vidare. Här på Tollare har jobbet utomhus börjat. Våra medarbetare rensar i parken och städar bort rester och gammalt skräp. Marken behöver få möjlighet att komma i kapp och klä sig i gröna kläder innan valborg.

Ny ägare Grindstugan Överlåtelsen av vårt hyreskontrakt på Grindstugan gick den 1 april över till Helene Bjelkenstedt AB.

Ny medarbetare. Rekryteringen av kurator är avslutad och vi är glada att hälsa Emil Sandgren Strada välkommen till Tollare.

Öppet hus. Den 12 april var det dags för vårens öppna hus på Tollare, som i år genomfördes det digitalt via Zoom.

Rörelsefolkhögskolornas RIOs kongress 2021
Den 22 april genomförs RIOs kongress. Mats Gunnarsson från Tollares styrelse och Anna Eriksson VD och rektor deltar som ombud. Representantskapsmötet behandlar bla FBRs årsredovisning och genomföra val av ordförande och styrelse. RIO har också under 2020 tagit fram underlag för fortsatt påverkansarbete.

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin har arbetats fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. Folkbildningsstrategin ska tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör och peka ut angelägna utvecklingsområden. En remissversion av Folkbildningsstrategi skickades ut i februari 2021 för vidare beredning och ett beslut om slutgiltig strategi väntas fattas i slutet av året.

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden:

  • Stärka och utveckla demokratin
  • Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
  • Utveckla arbetet för hållbar utveckling

Tollares remissvar kommer att arbetas fram under april och godkännas av AU (styrelsens arbetsutskott) senast den 30 april.

 Att plugga på folkhögskola under coronapandemin. Folkhögskolans innovationskraft är en tillgång när nya verktyg och metoder testas. Samtidigt har de grupper som behöver folkhögskolans pedagogik med stöd och motivation drabbats allra mest av att distansstudier blev normen. Författaren och frilansskribenten Thor Rutgersson har precis avslutat en studie om deltagarnas upplevelser under pandemin.

//Anna