Skärpta restriktioner

Möjlighet till ett begränsat antal studieplatser

För heltidsstuderande deltagare som inte har möjlighet att studera hemifrån kommer ett begränsat antal studieplatser att erbjudas i Herrgården. Platserna kommer att vara uppmärkta och det är ”först till kvarn” som gäller.

Skolhuset är avsatt för skolans pedagoger, skolsalarna kommer att användas för pedagogernas digitala föreläsningar och inspelningar av föreläsningar.

Studieplatserna är i första hand avsatta för de deltagare som inte har möjlighet att studera på distans, vi ber er som har möjlighet att stanna hemma och fortsätta era studier hemifrån.

Det kommer inte att finnas någon möjlighet att värma upp mat, restaurangen är öppen med särskilda restriktioner och deltagare är välkomna dit för att köpa lunch, alternativt ta med mat som ej behöver uppvärmning.

Studieplatserna kommer att finnas tillgängliga från och med tisdag 3 november.