Återgång till klassrumsundervisning 4/10

Rutiner för återgång till klassrumsundervisning

 

Från och med den 4 oktober 2021 återgår vi till att all undervisning sker på plats på Tollare. 

All undervisning är obligatorisk, det kommer inte vara möjligt att delta på lektioner via distans.

 

  • Vid förkylningssymtom ska du stanna hemma. Anmäl frånvaro i Schoolsoft senast kl 08.00
  • Om symtomen kvarstår efter 24 timmar ska du beställa ett Covid-test. 
  • Du behöver stanna hemma till dess att du fått svar på ditt test samt är symtomfri. 
  • Meddela din mentor när du har beställt ett Covid-test samt när du fått svar. Detta för att underlätta vid smittspårning.
  •  För att få komma tillbaka till skolan ska du ha varit symtomfri i 48 timmar eller haft samma symtombild utan nya symtom i sju dagar. 
  • Om någon i din familj har bekräftad Covid ska du stanna hemma i karantän i 7 dagar samt ta ett Covid-test 

 

Vid bekräftade Covid-fall är skolan skyldig att genomföra smittspårning. Detta innebär bland annat att utreda vem/vilka som varit i kontakt med den smittade personen för att begränsa vidare smittspridning. 

Skolan kan välja att genomföra all undervisning på distans under en begränsad period om smitta uppstått.  Information om detta meddelas via arbetslagsledare på Classroom. 

 

Klassrumsfördelning från och med 4/10

Sal 1-2 AsocLiv

Sal 3 AsocMov

Sal 5 Sp2

Sal 6 Sp1 

Lunchtider;
Allmän kurs 12.10- 13.10
Socped 11.50-12.50 

 

Hänvisning

Information från 1177 

Information från Folkhälsomyndigheten

Information från regeringen om covid-19