Allmän förberedande kurs – Vårterminen 2020 (pågående)

Kursen omfattar 19 veckor

  • Vårterminen 2020
    20 januari - 2 juni
ANSÖKAN TILL ALLMÄN FÖRBEREDANDE KURS ÄR NU STÄNGD.

Om du har varit borta från studier en tid och vill ha en mjukstart för att på sikt läsa in din högskolebehörighet, då ska du söka Allmänförberedande kurs. Det är en introduktion och förberedelse för att kunna fortsätta på Allmän kurs.

 

Under kursen arbetar vi med att komma igång med studier och studieteknik i vår egen takt. Mycket fokus ligger på läsning och studievanor, varvat med gruppövningar och studiebesök. Vissa ämnen och moment kommer ske tillsammans med andra klasser på Allmän kurs, detta för att deltagarna ska integreras på skolan.

Kursen kommer att formas utifrån dina och gruppens intressen, behov och förutsättningar. Det kommer finnas möjlighet att tillgodogöra sig vissa ämnesbehörigheter under kursens gång och intyg kommer då att utfärdas.

Efter avslutad kurs förväntas du och de övriga deltagarna ha reflekterat kring era studievanor, sin inlärningsstil och det egna ansvaret i studierna. Målet är att ni ska förbättra er studievana, öka er självkännedom och ges möjlighet att utveckla personliga strategier för att på bästa sätt tillgodogöra dig och strukturera framtida vidare studier.

Kursinnehåll

– Svenska med fokus på läsning, skrivande och muntlig framställan
– Engelska
– Matematik
– Studieteknik

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 700 kr för terminen för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang på Tollare och elevförsäkring. Kostnad för böcker tillkommer. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Inga förkunskaper krävs, men du måste fylla lägst 18 år under 2019.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Löpande antagningen, sista ansökningsdag 20 januari 2020.

Länkar

ANSÖKAN TILL ALLMÄN FÖRBEREDANDE KURS ÄR NU STÄNGD.