Allmän kurs – hälsa, natur och skapande

Kursen omfattar 39 veckor

 • Hösttermin 2024
  19 augusti - 20 december
 • Vårtermin 2025
  7 januari - 5 juni

Studietakt 100 %
CSN-berättigad kurs

 

 

Ansök till kursen via Schoolsoft här

Vill du prova på och utvecklas genom olika former av skapande, naturupplevelser samt hälsofrämjande aktiviteter samtidigt som du läser in grundläggande behörighet? 

Denna profil syftar till att ge dig kraft och energi till de teoretiska studierna. Med motion och friluftsliv inspireras du till att behålla god hälsa och utveckla ditt välbefinnande. Med form, färg och flera olika material uppmuntras du till att experimentera och utveckla ditt kreativa skapande. Vi använder naturen både som arena för hälsoutveckling och som inspiration till olika kreativa idéer och skapandeprocesser. 

Passar dig som:

 • Tycker om att uppleva naturen
 • Vill lära dig mer om hur hjärnan och kroppen påverkas av olika typer av aktiviteter
 • Vill prova på att skapa med händerna och se de olika effekterna av detta
 • Behöver komplettera dina gymnasiebetyg

Kursinnehåll

 • Etik och livsfrågor
 • Skapande
 • Friskvård
 • Historia
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Individuellt val

Kostnader

Servicekostnad: 3 500 kr / år

I servicekostnaden ingår olycksfallsförsäkring, en del studiematerial, kopiering och utskrifter, extra förtäring i samband med avslutningar, högtider och ett varierande antal sociala aktiviteter, temadagar, friluftsdagar samt föreläsningar.
* Tillgång till WiFi
* Möjlighet att låna bärbar dator under skoltid kl 8-16.
* Kaffe/te

Servicekostnaden återbetalas ej.
Kostnaden delas upp i 2 fakturor som skickas den 30:e augusti och 30:e januari.

Bor du på internatet betalar du hyra. Hyresnivån beror på ditt val av rum.

Vem kan söka?

Du behöver fylla lägst 18 år det år du påbörjar dina studier. Det är fördelaktigt om du har godkända betyg i matematik, svenska och engelska från grundskolan.

 

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

 

Ansök till kursen via Schoolsoft här