Människan och vetenskapen

Kursen omfattar 38 veckor

  • Höstterminen 2020
    24 augusti - 18 december
  • Vårterminen 2021
    7 januari - 2 juni

Studietakt 100 %
CSN-berättigad kurs

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS HÄR.

Ansök till Allmän kurs Människan och vetenskapen här

Allmän kurs – Människan och vetenskapen är för dig som i framtiden vill studera till sjuksköterska, optiker, arkitekt, fysioterapeut eller någon annan högskoleutbildning som kräver behörighet i naturkunskap 2. Temastudierna innehåller bland annat samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap 2 och kopplas ofta till naturvetenskap och hur människan fungerar. Kursen fokuserar på att utöver grundläggande behörighet också erbjuda möjlighet att nå behörighet i Naturkunskap 2 samt ge goda förutsättningar att klara högskolestudier med extra fokus på utbildningar med naturvetenskaplig karaktär.

Kursinnehåll

– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 800 kr per termin för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang på Tollare och elevförsäkring. För studieresa betalar du cirka 1500 kr. Kostnad för böcker tillkommer. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2020 och du ska ha minst ett år på gymnasiet (motsvarande 700 godkända poäng).

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Länkar

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS HÄR.