Socionomförberedande

Kursen omfattar 38 veckor

 • Höstterminen 2020
  24 augusti - 18 december
 • Vårterminen 2021
  11 januari - 4 juni

Studietakt 100 %
CSN-berättigad kurs

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD.

Är du intresserad av frågor som rör människan och hennes livsvillkor? Funderar du på att i en framtid arbeta socialt – kanske som socionom? Temastudierna innehåller bland annat samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap och kopplas ofta till människans villkor. Kursen innehåller också mindre stråk av sociologi och psykologi som en förberedelse inför sociala studier.

Svenska, engelska och matematik läses separat.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Allmän kurs Socionomförberedande passar dig som:
 • vill kombinera behörighetsläsning med studier i sociala frågor
 • tycker om tema- och projektstudier
 • vill ha grundläggande behörighet för högre studier och särskild behörighet för socionomutbildningar
 • vill prova några av högskolans arbetsformer genom att läsa svårare text och prova vetenskapligt skrivande
 • planerar för fortsatta studier inom den sociala sektorn.

Kursinnehåll

– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap

Kostnader

Du betalar en terminsavgift på 800 kronor. Utöver terminsavgiften tillkommer en kostnad på 1200 kronor för en studieresa.

Kostnad för böcker tillkommer. Bor du på internatet betalar du hyra. Hyresnivån beror på ditt val av rum. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i restaurangen.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2020 och du ska ha minst ett år på gymnasiet (motsvarande 700 godkända poäng).

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD.