Allmän kurs – socionomförberedande

Kursen omfattar 39 veckor

 • Höstterminen 2022
  22 augusti - 16 december
 • Vårterminen 2023
  9 januari - 9 juni
 • Höstterminen 2023 (för startande vt23)
  21 augusti - 15 december

Studietakt 100 %
CSN-berättigad kurs

 

Ansökan stängd

Är du intresserad av frågor som rör människan och hennes livsvillkor? Funderar du på att i en framtid arbeta socialt – kanske som socionom? Temastudierna innehåller bland annat samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap och kopplas ofta till människans villkor. Kursen ger även behörighet i ämnet sociologi. Dessutom blir det inslag av psykologi som en förberedelse inför sociala studier. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Allmän kurs Socionomförberedande passar dig som:
 • vill kombinera behörighetsläsning med studier i sociala frågor
 • tycker om tema- och projektstudier
 • vill ha grundläggande behörighet för högre studier och särskild behörighet för socionomutbildningar
 • vill prova några av högskolans arbetsformer genom att läsa svårare text och prova vetenskapligt skrivande
 • planerar för fortsatta studier inom den sociala sektorn.

Kursinnehåll

– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap
– Sociologi
– Temadagar

Kostnader

Terminsavgift: 800 kr betalas per termin

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 800 kr per termin för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang på Tollare och elevförsäkring.

Terminsavgiften återbetalas ej.

Kostnad för böcker tillkommer. Bor du på internatet betalar du hyra. Hyresnivån beror på ditt val av rum.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023 och du ska ha betyg motsvarande minst godkänt i svenska, engelska och matematik från årskurs 9.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.