Att studera på Tollare

Tollare ligger i herrgårdsmiljö på Värmdö (ca 20 min med buss från Slussen), en mil öster om Stockholm. Skolan har studerandeboende med 32 rum. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall,  fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana.

Tollare är en internatskola med läsårslånga kurser för cirka 120 elever. Dessutom finns plats för distanskurser, korta kurser och konferenser. Tollare ägs och drivs av IOGT-NTO. Skolan erbjuder därför en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är naturlig och självklar. Rökning sker endast på anvisad plats.