Bidrag

Studiemedel och andra bidrag

Studierna vid Tollare ger dig rätt till statligt studiestöd. Studiemedel kan sökas från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. För dig som är under 20 år och studerar på gymnasial nivå finns studiehjälp

Studiemedel

För att få studiemedel gäller ett antal krav, bland annat ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket. Tiden är begränsad till ett visst antal studieår per utbildningsnivå.

Läs mer om studiemedel här: www.csn.se

Stipendier och lån

Du som är medlem i IOGT-NTO och har varit det minst sex månader bakåt i tiden, har fyllt 26 år och studerar på heltid, kan ansöka om ett stipendium på 2 000 kr per termin. Medlemmar i IOGT-NTO kan också söka lån på max 20 000 kr per termin i två år. Lånet är ränte- och amorteringsfritt i tre år.

Läs mer om stipendier och fonder på IOGT-NTOs sida här: www.iogt.se/stipendier o fonder