SYV

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Vi på Tollare folkhögskola vill hjälpa våra deltagare att komma vidare. Det gör vi bland annat genom att erbjuda studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren informerar även dig som vill veta mer om skolan.
Tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Maria får du som studerar på Tollare folkhögskola möjlighet att samtala om vad du vill uppnå med din utbildning och hur du ska nå dina mål.

Maria Lagerberg heter jag och är studie- och yrkesvägledare på Tollare folkhögskola. I min roll som vägledare är jag ett bollplank när du behöver reda ut tankar och pröva dina idéer kring utbildning och yrkesval.
Jag informerar om utbildningar på universitet, högskola, folkhögskola och övriga eftergymnasiala utbildningar. Jag informerar även om studiemedel, om behörigheter och studieomdömen.

Du når mig via mail på maria.lagerberg@tollare.org

Välkommen!

 

Frågor om studier på folkhögskola

Kan jag få ett yrke och jobb direkt efter att ha pluggat hos er?

Efter våra Socialpedagogiska utbildningar finns goda möjligheter till arbete som t.ex. Socialpedagog. Allmän kurs däremot leder inte direkt till något specifikt yrke utan är på gymnasienivå och ger grundläggande behörighet till studier på eftergymnasial nivå. Det är ju förstås ändå inget som hindrar att du söker jobb direkt efter en Allmän kurs, nästan alla arbetsgivare kräver idag minst motsvarande gymnasieexamen.

Kan jag bli behörig till högskolan genom studier på folkhögskola?

Ja. Allmän kurs på folkhögskola är behörighetsgivande.

Hur länge behöver jag läsa på allmän kurs?

Hur många år du behöver studera på Allmän kurs för att få grundläggande behörighet beror på dina tidigare studier.

Det finns fyra alternativ:

  1. Tre år på folkhögskola.
  2. Två år på folkhögskola om du har ett års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola.
  3. Två år på folkhögskola om du har motsvarande ett års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng).
  4. Ett år på folkhögskola om du har motsvarande två års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Får man betyg på folkhögskola?

Nej, du får inga betyg i enskilda kurser på folkhögskola. Istället får du på Allmän kurs ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare. Folkhögskolan använder en sjugradig skala enligt följande:

 4 – Utmärkt studieförmåga

3.5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga

3 – Mycket god studieförmåga

2.5 – God – Mycket god studieförmåga

2 – God studieförmåga

1.5 – Mindre god – God studieförmåga

1 – Mindre god studieförmåga

Vad utgår lärarna ifrån när de sätter studieomdöme?

Följande faktorer vägs in när lärarna gör sin bedömning av studieförmågan:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. 
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick. 
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. 
  • Social förmåga.

Hur söker jag till er skola?

Du söker vi vår hemsida www.tollare.org under respektive kurs. Ansökan till Allmän kurs sker en gång om året, på våren, inför höstens kursstarter. Det är löpande antagning. För övriga kurser och sista ansökningsdag se hemsidan under respektive kurs. Personbevis, betyg och personligt brev ska bifogas.

 

Frågor om vidare studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola

Kan jag komma in på högskolan efter allmän kurs?

Ja. Efter fullgjorda studier på Allmän kurs har du grundläggande behörighet till vidare studier. Tänk bara på att många eftergymnasiala utbildningar, förutom grundläggande behörighet, även kräver en eller flera särskilda behörigheter. Kanske är det någon kurs som du kan läsa under din tid på folkhögskolan eller som du redan har med dig från eventuella tidigare gymnasiestudier? Annars kan du komplettera på Komvux. 

Vilken urvalsgrupp hamnar jag i efter studier på Allmän kurs?

Efter studier på Allmän kurs kommer du att söka i Folkhögskolegruppen (BF). Du konkurrerar alltså om platserna med andra som också gått på folkhögskola. Platserna på högskolornas och universitetens utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Eftersom folkhögskolan är en liten utbildningsform blir också folkhögskolegruppen en liten urvalsgrupp. Därför kan det vara bra att också skriva högskoleprovet och på så vis hamna i ytterligare en urvalsgrupp.

Skickas mitt behörighetsintyg in till UHR automatiskt?

Nej! När du söker till universitet eller högskola måste du själv skicka in ditt behörighetsintyg till UHR, antagning.se. Om hela din behörighet är styrkt genom behörighetsintyget räcker det att skicka in det intyget. Saknas däremot någon kurs så behöver du skicka med intyg (t.ex. gymnasiebetyg eller betyg från Komvux) som styrker de behörigheter som fattas.

Hur söker man till Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskoleutbildningar söker du direkt hos respektive utbildningsanordnare. Du kan alltså inte hitta eller söka dessa utbildningar på antagning.se.

När är högskoleprovet?

Högskoleprovet genomför två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Höstens högskoleprov blir lite speciellt p.g.a. Covid -19. Provet äger rum söndag den 25 oktober. Anmälan öppnar den 25 september kl 08.00. Endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva provet och antalet platser är begränsat till 27 600. Anmälan stänger när antalet platser är fyllda eller senast den 1 oktober.

Vad kostar högskoleprovet?

Anmälningsavgiften är 450 kronor.

Varför är det bra att skriva högskoleprovet?

Om det finns fler behöriga sökande än platser på en utbildning fördelas platserna på olika urvalsgrupper i proportion till hur många som söker i respektive grupp. Folkhögskolegruppen är en liten urvalsgrupp. Högskoleprovsgruppen däremot tilldelas minst 1/3 av platserna och därmed ökar dina chanser att komma in. Till utbildningar med höga antagningskrav är det också bra att kunna konkurrera med sitt provresultat. Provresultaten används ibland också för att skilja mellan sökande med samma meritvärde eller studieomdöme.

Ditt högskoleprovsresultat är giltigt i fem år och överförs automatiskt till universiteten och högskolorna via antagning.se. Du förlorar heller ingenting på att skriva provet flera gånger, tvärtom! Det är alltid ditt bästa resultat som räknas!

Du kan hitta gamla prov och facit på nätet om du vill träna.

Se t.ex. www.studera.nu  för mer information.

Letar du information gällande CSN, du gå till CSN: hemsida eller till vår FAQ

Här inom kort kommer det upp fler vanliga frågor och svar.