Trygghetsteamet

På Tollare ska ingen deltagare känna sig diskriminerad eller otrygg. Miljön ska kännetecknas av gemenskap och likabehandling. Deltagarnas och personalens olikheter ska betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten, och ses som en möjlighet att befrämja eventuella fördomar. På Tollare folkhögskola finns ett Trygghetsteam, vars uppgift är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mobbing.

Om kränkande behandling uppstår uppmuntrar vi den utsatte att berätta detta för klassläraren eller någon ur Trygghetsteamet. Ni kommer då att kunna skriva en incidentrapport. Denna blankett får ni av en person ur Trygghetsteamet, som ni sedan fyller i tillsammans. Trygghetsteamets uppgift blir sedan att så skyndsamt som möjligt behandla den anmälda händelsen, genom att vidta åtgärder som är anpassade för det enskilda fallet. Ett vittne till en kränkande behandling bör om den kan stoppa pågående kränkning, och ska också fylla i en incidentrapport.

Ni når Trygghetsteamet på följande mailadress: tt@tollare.org

Skolans studierektor, som ansvarar för Trygghetsteamet, nås på helena.dohns@tollare.org

HÄR hittar du Tollare folkhögskolas incidentrapport.