Trygghetsteamet

Ett av Tollare folkhögskolas delmål är att ingen deltagare ska känna sig diskriminerad eller otrygg i sin arbetsmiljö. Miljön ska kännetecknas av gemenskap och likabehandling. Deltagarnas och personalens olikheter ska betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten, och ses som en möjlighet att befrämja eventuella fördomar. På Tollare folkhögskola finns ett Trygghetsteam, vars uppgift är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mobbing. Vi vill att Tollare folkhögskola ska vara en trygg miljö för både deltagare och personal, fri från all form av droger. Alla på skolan ska vara med och bidra till en god och trygg studiemiljö.

Om kränkande behandling uppstår uppmuntrar vi den utsatte att berätta detta för klassläraren eller någon ur Trygghetsteamet. Ni kommer då att kunna skriva en incidentrapport. Denna blankett får ni av en person ur Trygghetsteamet, som ni sedan fyller i tillsammans. Trygghetsteamets uppgift blir sedan att så skyndsamt som möjligt behandla den anmälda händelsen, genom att vidta åtgärder som är anpassade för det enskilda fallet. Ett vittne till en kränkande behandling bör om den kan stoppa pågående kränkning, och ska också fylla i en incidentrapport.

Ni når Trygghetsteamet på följande mailadress: tt@tollare.org

Skolans kurator som ansvarar för Trygghetsteamet nås på anna.tenlen@tollare.org

De övriga som ingår i Trygghetsteamet är:

Mats Kempinsky
Helena Dohns
Anna Stenarv
Minna Hallrin
Mats Hemstrand
Lisa Wetterberg

HÄR hittar du Tollare folkhögskolas incidentrapport.