Centrum för ideellt ledarskap

Centrum för ideellt ledarskap är ett resurscenter för civilsamhället med kurser och bildning. Centret vill vara en självklar bildningsresurs för alla dem som går samman och försöker påverka vårt samhälle genom ett ideellt engagemang.

Centrum för ideellt ledarskap erbjuder folkhögskolekurser för nuvarande och framtida ledare inom framförallt lokalt och regionalt föreningsliv. 

Samarbeten och kurser

Vad behöver ni för utbildningsinsatser just nu i er organisation? Kanske behöver ni en gemensam satsning för lokalföreningarnas volontärsamordnare? En processbaserad styrelsekurs eller en ledarutbildning?

Vi tar fram och genomför flertalet folkhögskolekurser tillsammans med civilsamhället inom områden där ni har identifierat ett bildningsbehov som vi kan lösa tillsammans. Vi tar gärna fram kurser för fler organisationer med liknande bildningsbehov där utbytet blir en viktig del av kursinnehållet.

Vi har tidigare samverkat med bland annat  Fisksätra folkets hus, Ung med Makt med LSU Sveriges Ungdomsorganisationer och Valberedningskurs med IOGT-NTO:s distriktsvalberedningar. 

Är du intresserad att samarbeta kring våra kurser? Kontakta espen.bjordal@tollare.org