Clip steg 1 – Coachande ledarskap i praktiken

Kursen omfattar 16 veckor

  • Hösttermin
    24 augusti - 11 december

Distans
Studietakt 25 %

Ansökan är stängd

Folkets Husby i samverkan med Tollare folkhögskola erbjuder en ledaskapsutbildning på kvartsfart. Kursen syftar till att utveckla ett medvetet coachande ledarskap hos personer som arbetar eller är engagerade i civilsamhället, inriktning sociala och integrerande verksamheter. Coachande ledarskap syftar i sin tur till att ge andra  möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla samt tillgång till inre resurser. 

På Tollare folkhögskola har vi en lång tradition och bred palett av utbildningar inom det socialpedagogiska området. Genom våra utbildningar får du verktygen för att arbeta med människor, och vi vill ge dig en bred kompetens för att jobba med unga i riskmiljöer. 

 

Kursens omfattning, datum samt förutsättningar

Kursens längd är 16 veckor, kvartsfart på distans med fem träffar à 3h. Vi kommer att ses på fem fysiska träffar i Folkets Husby. Däremellan sker kursen i distansmoment som du kommer att göra individuellt och i grupp samt digitalt i Google classroom. Du behöver därför ha tillgång till dator, padda eller möjligen en smartphone. Smartphone är dock inte att föredra. Arbetsformerna är: Föreläsningar, upplevelseorienterad undervisning, rollspel, diskussionsgrupper, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier samt enskilda skriv- och reflektionsuppgifter. Du har tillgång till en lärare från Tollare folkhögskola under hela kursen.

Vid eventuella nya restriktioner p.g.a. Covid -19 kan kursen komma att ställas om till endast digital undervisning.

  1. Tisdag 1 september kl 18-21 
  2. Tisdag 22 september kl 18-21
  3. Tisdag 13 oktober kl 18-21 
  4. Tisdag 10 november kl 18-21
  5. Tisdag 1 december kl 18-21

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren:

– ha grundläggande kunskap om coaching
– ha grundläggande färdighet i att ge och ta emot feedback
– kunna använda de coachingfärdigheter som presenteras under kursen
– ha utvecklat ett coachande förhållningssätt.

Kostnader

Kursen är gratis tack vare bidrag från Folkets Husby som står för kurslitteratur och lokaler samt statliga bidrag som står för Tollare folkhögskolas lärarkostnader.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till personer som arbetar eller är engagerade i civilsamhället, inriktning sociala och integrerande verksamheter. 

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du längst ner på sidan.

Sista ansökningsdag fredag 7 augusti 2020.

Ansökan är stängd